Ngành công nghiệp linh kiện ô tô

Thị trường phụ tùng ô tô đã mở rộng

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, sự gia tăng sở hữu ô tô và mở rộng thị trường phụ tùng ô tô, ngành công nghiệp phụ tùng ô tô của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao hơn so với ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc.Dữ liệu cho thấy doanh thu bán phụ tùng ô tô ở Trung Quốc tăng từ 3,46 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2016 lên 4,57 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,2%.Dự kiến, doanh thu bán phụ tùng ô tô ở Trung Quốc sẽ đạt 4,9 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2021 và 5,2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2022.

Phụ tùng ô tô xuất siêu tăng

Trong những năm gần đây, lượng xuất nhập khẩu phụ tùng ô tô của Trung Quốc có xu hướng ngày càng tăng.Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 37,644 tỷ USD phụ tùng ô tô, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá trị xuất khẩu đạt 75,568 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Xuất siêu 37,924 tỷ USD, tăng 13,853 tỷ USD so với cùng kỳ.

Các công ty phụ tùng ô tô tăng

Trong những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp liên quan đến phụ tùng ô tô đăng ký tại Trung Quốc tiếp tục tăng và số lượng các doanh nghiệp liên quan đến phụ tùng ô tô đăng ký trong giai đoạn 2020-2021 đã vượt quá 100.000 đơn vị.Năm 2021, 165.000 doanh nghiệp liên quan đến phụ tùng ô tô đã được đăng ký, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Dự kiến, số lượng đăng ký của các doanh nghiệp liên quan đến phụ tùng ô tô Trung Quốc sẽ vượt 200.000 vào năm 2022.

Công ty chúng tôi theo chân thị trường và thành lập Bộ phận phụ tùng ô tô năng lượng mới.

55